“ Beat Banking ” พลิกโฉมประสบการณ์ทางการเงิน เปลี่ยน โทรศัพท์มือถือ ทุกเครื่องให้เป็นธนาคารดิจิทัลรูปแบบใหม่

“ Beat Banking ” พลิกโฉมประสบการณ์ทางการเงิน เปลี่ยน โทรศัพท์มือถือ ทุกเครื่องให้เป็นธนาคารดิจิทัลรูปแบบใหม่ เอไอเอส และธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ผสานพลังรวมที่สุดแห่งศักยภาพจาก 2 อุตสาหกรรม ทั้งโทรคมนาคมและธนาคาร สร้างสรรค์มิติใหม่ของธนาคารดิจิทัล Continue reading ““ Beat Banking ” พลิกโฉมประสบการณ์ทางการเงิน เปลี่ยน โทรศัพท์มือถือ ทุกเครื่องให้เป็นธนาคารดิจิทัลรูปแบบใหม่”